Welkom bij huisartsenpraktijk Amandus 

Onze visie op huisartsgeneeskunde

De huisarts begeleidt mensen in elke levensfase bij het nastreven van een optimale gezondheid. 

Je kan bij ons terecht met elke vraag over jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij houden eraan persoonlijk advies te geven dat is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Verder hechten we belang aan het verantwoord omspringen met de beschikbare middelen. Soms zullen we je doorverwijzen naar een gespecialiseerde zorgverlener. Wij volgen dan je traject op en waken over de samenhang van de zorg die je ontvangt.

Geneesmiddelen zijn niet altijd nodig of nuttig en soms zelfs schadelijk. Waar aangewezen, stellen wij in eerste instantie niet-medicamenteuze behandelingen voorop. Maar beter nog dan genezen, is voorkomen. Een goede gezondheid begint bij een gezonde levensstijl. Jou hierin begeleiden, beschouwen wij dan ook als één van onze kerntaken. Daarnaast bieden we preventieve onderzoeken aan om gezondheidsproblemen in een vroeg stadium op te sporen en aan te pakken. 


Een groepspraktijk

Samenwerken maakt het mogelijk om een continue kwalitatieve dienstverlening aan te bieden. Van iedere patiënt houden wij zorgvuldig een medisch dossier bij. Alle artsen van de praktijk kunnen dit dossier raadplegen en aanvullen wanneer nodig. Daarnaast houden wij op geregelde tijdstippen praktijkoverleg. Zo beschikt elke arts op ieder moment over de nodige informatie om je verder te kunnen helpen. Uiteraard ben je vrij in de keuze van arts. Je vindt de spreekuren van iedere arts onder het tabblad ‘Artsen’.

Samenwerken laat ook toe om tijd vrij te maken voor bijscholing en onderwijs. We streven ernaar om met zijn allen bij te blijven met de laatste huisartsgeneeskundige richtlijnen. Bij complexere problematiek is het advies van collega’s verrijkend. Bovendien verdiepen we ons elk in onze bijzondere interesses zodat we ook binnen de praktijk naar elkaar kunnen verwijzen voor meer gespecialiseerde zorg. Tot slot draagt deze praktijk ook bij aan de opleiding van (huis)artsen.

Een opleidingspraktijk

Niet alleen dragen wij de kwaliteit van de (huis)artsenopleiding hoog in het vaandel, we zijn er ook van overtuigd dat het opnemen van een onderwijstaak de kwaliteit van onze praktijkvoering ten goede komt. Zo houden we voeling met wat er leeft aan de universiteiten en blijven we kritisch t.o.v. ons dagdagelijks handelen als arts

Vanaf 1 oktober 2020 vervoegde Dr. Ghyselen Lisa gedurende 1 jaar ons team. Zij is HAIO (HuisArts In Opleiding). Een HAIO is een volwaardig arts die zich na het voltooien van de zesjarige basisopleiding tot arts, nog gedurende drie jaar verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde. Dr. Ghyselen heeft eigen spreekuren (zie tabblad Artsen), doet huisbezoeken en neemt wachtdiensten voor haar rekening. Indien nodig kan zij op elk moment advies inwinnen bij de superviserende artsen. Minder dringende vragen worden behandeld op het dagelijks overlegmoment. Een HAIO werkt aan dezelfde honoraria en terugbetalingstarieven als de andere artsen binnen de praktijk. Ondertussen heeft Dr. Ghyselen besloten ook na haar opleiding in onze praktijk aan de slag te blijven. 

Daarnaast biedt deze praktijk ieder jaar aan twee geneeskundestudenten een stageplaats om gedurende één week kennis te maken met de huisartsgeneeskunde. Voor hen is dit hoofdzakelijk een kijkstage en ook een gelegenheid om enkele vaardigheden onder begeleiding verder in te oefenen. De aanwezigheid van een stagiair wordt steeds vooraf aangekondigd. Mocht je liever niet willen dat een stagiair de consultatie mee volgt, dan kan je dit gerust weigeren.

Tot slot engageren wij ons om intervisiegroepen van huisartsen en huisartsen in opleiding te begeleiden.Een peilpraktijk voor wetenschappelijk onderzoek

De gegevens die we over jou en jouw gezondheid registreren in je medisch dossier worden in de eerste plaats bijgehouden om je een optimale zorg te kunnen bieden. Daarnaast wordt bepaalde informatie gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Concreet betekent dit dat data op een gecodeerde manier worden opgestuurd naar het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde van de KULeuven en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Jouw gegevens blijven ten allen tijde anoniem voor de onderzoekers. Zij brengen hiermee ziekten in kaart wat dan weer toelaat om adviezen te formuleren om de aanpak ervan te verbeteren.